Υπηρεσία Γενικής Χρήσης

The request can be made through the Citizens’ Service Centres (KEP).

  • Competent Entity: KEP
  • Service Code: 0000

Description

Υπηρεσία Γενικής Χρήσης

Popular questions

Current announcements

View Article List