Άδεια ναυαγοσώστη.

 • Competent Entity: MINISTRY OF CITIZEN PROTECTION
 • Involved Entities: RECRUITMENT AGENCY
 • , KEP, PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE
 • Service Code: 3847
 • Processing Time: Παραλαβή άδειας μετά από επιτυχία στις εξετάσεις και μετά πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 • Cost: • Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής (03) EURO υπέρ ΜΤΝ (εκδίδεται από την Υπηρεσία).• Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής (05) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (εκδίδεται από την Υπηρεσία).• Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14,67 EURO (στον κωδικό Κ.Α.Ε. 3435), σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις, με την αιτιολογία « για έκδοση άδειας ναυαγοσώστη».
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: π.δ. 23/2000 (18 Α΄)

Description

Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 23/2000 δηλ.: βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη. Επίσης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

Conditions

Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Έλληνα υπήκοο ή υπήκοο κράτους μέλους ΕΕ και της ΕΖΕΣ με την προϋπόθεση να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/96 (124 Α΄)) και να έχει εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και εφόσον περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/2000. Η άδεια χορηγείται σε άτομα ηλικίας από 18-45 ετών.

Procedure

Βήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αίτηση προκειμένου οριστεί ημερομηνία συμμετοχής του στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Ναυαγοσώστη καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 1. Γίνεται ο σχετικός έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
 2. Θεωρητικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα,
 3. Υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες.

Βήμα 5: Χορηγείται η σχετική άδεια ναυαγοσώστη.

Popular questions

Current announcements

View Article List