Χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, ηλεκτροτεχνιτών, βοηθών υδραυλικών, τεχνιτών ψυκτικών (άνευ εξετάσεων).

Description

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, ηλεκτροτεχνιτών, βοηθών υδραυλικών, τεχνιτών ψυκτικών άνευ εξετάσεων σε αποφοίτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, ΤΕΕ Α και Β κλάδου κλπ.

Popular questions

Current announcements

View Article List