Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης

Description

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης.

Procedure

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  1. The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
  2. The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
  3. The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
  4. The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης.

Popular questions

Current announcements

View Article List