Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

The request can be made through the Citizens’ Service Centres (KEP).

 • Involved Entities: COURTS OF FIRST INSTANCE
 • , KEP, PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE
 • Service Code: 0764
 • Processing Time: Έως ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία(ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
 • Cost: 29,35 €
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΦΕΚ 54/Β΄/23.01.2003 (Σχετ: παρ. 2 αρθ. 1 της υπ' αριθ. 1016/109/5-κε' από 14-11-97 Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ' αριθ. 1016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν.2518/97)

Description

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

Procedure

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΕΛΑΣ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 1. The KEP employee receives and checks the documents that are presented by the citizen. If, during check, a missing or uncomplete document is discovered, the employee informs the citizen and refrains from submitting the Application. If any document can be retrieved within the service, the employee begins the relevant procedure.
 2. The employee fills in the electronic Application and creates a new folder in the KEP Information System. The citizen has the possibility, if he wishes it, to declare his mobile phone number and thus to be informed by SMS for the complemetion of the request. Finally, the employee hands to the citizen a request submission certificate in which the number of the request file and the KEP contact details are written.
 3. The Employee of the KEP sends to the Competent Entity the file of the case (which includes both the application and the supporting documents) in one of the accepted ways (email, fax, courier, post, etc).
 4. The employee of the KEP receives the final Document immediately from the Competent Entity and notifies the citizen (via sms or telephone) for him to come and take it.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΕΛΑΣ).

Popular questions

Current announcements

View Article List