Άδεια εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων

The request can be made through the Citizens’ Service Centres (KEP).

  • Competent Entity: MINISTRY OF CITIZEN PROTECTION
  • Involved Entities: PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE, INDUSTRY, COMMERCE AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
  • Service Code: 3805
  • Processing Time: Πενήντα (50) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/Β΄)
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Άρθρο 4 Ν.456/96 & 30 Ν.2168/93

Description

Εμπόριο των συγκεκριμένων ειδών. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων.

Conditions

Προκύπτουν από τα δικαιολογητικά.

Procedure

Κατάθεση δικαιολογητικών στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας.

Popular questions

Current announcements

View Article List