Αναζήτηση δημοσίων κλειδιών χρηστών της εθνικής πύλης ermis

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε τα δημόσια κλειδιά άλλων πολιτών-χρηστών της εθνικής πύλης ermis. Με τα κλειδιά αυτά μπορείτε να προσθέσετε μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία με άλλους πολίτες.

Λαμβάνοντας ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο μπορείτε χρησιμοποιώντας το Δημόσιο Κλειδί Υπογραφής του αποστολέα να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά του και την ακεραιότητα του εγγράφου.

Όταν θέλετε να στείλετε ένα έγγραφο (word document, e-mail κλπ) μπορείτε να το κρυπτογραφήσετε με το Δημόσιο Κλειδί Κρυπτογράφησης του παραλήπτη με αποτέλεσμα να είναι αναγνώσιμο μόνο από εκείνον.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε και να κατεβάσετε τα δημόσια κλειδιά άλλων πολιτών - χρηστών της εθνικής πύλης ermis. Για την αναζήτηση στην παρακάτω φόρμα, θα πρέπει να εισάγετε το επώνυμο και τουλάχιστον 1 γράμμα από το όνομα του πολίτη, υποχρεωτικά. Η εισαγωγή του ονόματος πατέρα και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πολίτη είναι προαιρετική. Στα αποτελέσματα αναζήτησης πατήστε στα κουμπιά "Δημ. κλειδί κρυπτογράφησης" ή "Δημ. κλειδί αυθεντικοποίησης" για να κατεβάσετε τα δημόσια κλειδία του πολίτη.

Φόρμα αναζήτησης δημοσίων κλειδιών

  • Επώνυμο* :
  • Όνομα* :
  • Όνομα πατέρα :
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση :

Popular questions

Current announcements

View Article List