Βοήθεια

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που θα σας διευκολύνουν στην χρήση της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis.

Τεχνικές προδιαγραφές για την πύλη ermis

  • H πύλη ermis έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τον μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό προγραμμάτων πλοήγησης ιστού και λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε οδηγίες και ρυθμίσεις για την σωστή λειτουργία της πύλης σε κάθε περίπτωση.
  • περισσότερα ..

Συμβουλές αναζήτησης

  • Η κεντρική «Αναζήτηση» της πύλης ermis έχει σχεδιασθεί για να βοηθά τον χρήστη στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά για πληροφορίες / υπηρεσίες που υπάρχουν στο www.ermis.gov.gr. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σύντομες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική αναζήτηση στην πύλη.
  • περισσότερα ..

Γρήγορες συμβουλές χρήσης για την πύλη ermis

  • Μεγιστοποιήστε τα οφέλη σας από την χρήση της πύλης ermis ακολουθώντας τις σύντομες συμβουλές που ακολουθούν.
  • περισσότερα ..

Βοήθεια στα ψηφιακά πιστοποιητικά

  • Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση η Εθνική Πύλη ermis χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής αυθεντικοποίησης, υπογραφής και κρυπτογράφησης δεδομένων, που παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια στη διεκπεραίωση των συναλλαγών του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

  • περισσότερα ..

Επικοινωνία με την πύλη ermis

  • Στείλτε τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τις προτάσεις σας για την βελτίωση της πύλης ermis, αλλά και οποιοδήποτε σχετικό αίτημα έχετε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της πύλης. Η ομάδα υποστήριξης της πύλης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να απαντήσει σε κάθε σας αίτημα.

  • περισσότερα ..
Popular questions

Current announcements

View Article List