Βοήθεια

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που θα σας διευκολύνουν στην χρήση της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis.

Τεχνικές προδιαγραφές για την πύλη ermis

 • H πύλη ermis έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τον μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό προγραμμάτων πλοήγησης ιστού και λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε οδηγίες και ρυθμίσεις για την σωστή λειτουργία της πύλης σε κάθε περίπτωση.
 • Η Εθνική Πύλη ermis έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα παρακάτω προγράμματα πλοήγησης ιστού:

  Windows

  • MS Internet Explorer 6.0 SP2 (σε Windows 2000, Windows XP)
  • MS Internet Explorer 7.x (σε Windows XP, Windows Vista)
  • MS Internet Explorer 8.x (σε Windows XP, Windows Vista)
  • Mozilla Firefox 1.5.0 (σε Windows XP)
  • Mozilla Firefox 2.x και άνω (σε Windows XP, Windows Vista)
  • Google Chrome 1.0.x (σε Windows XP)

  Οδηγίες για Microsoft Internet Explorer 6.X

  • Στο μενού Προβολή / Κωδικοποίηση (View / Encoding) η επιλεγμένη γλώσσα πρέπει να είναι Unicode (UTF-8).
  • Στο μενού Εργαλεία / Επιλογές Internet / Περιεχόμενο / Αυτόματη Καταχώρηση... / (Tools / Internet Options / Content / AutoComplete... /) η επιλογή Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε φόρμες (User names and passwords on forms) είναι απενεργοποιημένη. Σε αντίθετη περίπτωση ο Internet Explorer καταγράφει αυτόματα τους κωδικούς που έχετε πληκτρολογήσει με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο σύστημα.
  • Στο μενού Εργαλεία / Επιλογές Internet /Για προχωρημένους (Tools / Internet Options / Advanced) και στην κατηγορία Ασφάλεια (Security) πρέπει να είναι επιλεγμένα τo SSL2.0 ή το SSL3.0.
  • Στο μενού Εργαλεία / Επιλογές Internet / Ασφάλεια (Tools / Internet Options / Security) και στην κατηγορία Internet το Επίπεδο ασφαλείας για αυτή τη ζώνη (Security level for this zone) πρέπει να είναι Μεσαίο (Medium).
  • Στο μενού Εργαλεία / Επιλογές Internet / Privacy (Tools / Internet Options / Privacy) και στην κατηγορία Ρυθμίσεις η επιλογή για τη Ζώνη Internet (Internet zone) πρέπει να είναι Μεσαίο (Medium).
  • Πρέπει η Javascript να είναι πάντα ενεργοποιημένη (default επιλογή).
  • Πρέπει τα Style Sheets να είναι πάντα ενεργοποιημένα (default επιλογή)

  Οδηγίες για Microsoft Internet Explorer 7.x

  • Στο μενού View / Encoding η επιλεγμένη γλώσσα πρέπει να είναι Unicode (UTF-8).
  • Στο μενού Tools / Internet Options / Content / AutoComplete... / η επιλογή User names and passwords on forms είναι απενεργοποιημένη. Σε αντίθετη περίπτωση ο Internet Explorer καταγράφει αυτόματα τους κωδικούς που έχετε πληκτρολογήσει με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο σύστημα.
  • Στο μενού Tools / Internet Options / Advanced και στην κατηγορία Security πρέπει να είναι επιλεγμένα τα SSL3.0 και SSL2.0.
  • Στο μενού Εργαλεία / Επιλογές Internet / Ασφάλεια (Tools / Internet Options / Security) και στην κατηγορία Internet το Επίπεδο ασφαλείας για αυτή τη ζώνη (Security level for this zone) πρέπει να είναι Μεσαίο (Medium).
  • Στο μενού Tools / Internet Options / Advanced και στην κατηγορία Security πρέπει στο Phishing Filter να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Turn on automatic website checking.

  Οδηγίες για Mozilla Firefox

  • Στο μενού Tools / Options / Content η επιλογή Enable Javascript πρέπει να είναι επιλεγμένη.
  • Στο μενού Tools / Options / Privacy η επιλογή Accept cookies from sites πρέπει να είναι επιλεγμένη.

 • κλείσιμο ^

Συμβουλές αναζήτησης

 • Η κεντρική «Αναζήτηση» της πύλης ermis έχει σχεδιασθεί για να βοηθά τον χρήστη στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά για πληροφορίες / υπηρεσίες που υπάρχουν στο www.ermis.gov.gr. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σύντομες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική αναζήτηση στην πύλη.

Γρήγορες συμβουλές χρήσης για την πύλη ermis

 • Μεγιστοποιήστε τα οφέλη σας από την χρήση της πύλης ermis ακολουθώντας τις σύντομες συμβουλές που ακολουθούν.

Βοήθεια στα ψηφιακά πιστοποιητικά

 • Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση η Εθνική Πύλη ermis χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής αυθεντικοποίησης, υπογραφής και κρυπτογράφησης δεδομένων, που παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια στη διεκπεραίωση των συναλλαγών του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Επικοινωνία με την πύλη ermis

 • Στείλτε τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τις προτάσεις σας για την βελτίωση της πύλης ermis, αλλά και οποιοδήποτε σχετικό αίτημα έχετε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της πύλης. Η ομάδα υποστήριξης της πύλης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να απαντήσει σε κάθε σας αίτημα.

Popular questions

Current announcements

View Article List