Βοήθεια

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που θα σας διευκολύνουν στην χρήση της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis.

Τεχνικές προδιαγραφές για την πύλη ermis

 • H πύλη ermis έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τον μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό προγραμμάτων πλοήγησης ιστού και λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε οδηγίες και ρυθμίσεις για την σωστή λειτουργία της πύλης σε κάθε περίπτωση.

Συμβουλές αναζήτησης

 • Η κεντρική «Αναζήτηση» της πύλης ermis έχει σχεδιασθεί για να βοηθά τον χρήστη στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά για πληροφορίες / υπηρεσίες που υπάρχουν στο www.ermis.gov.gr. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σύντομες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική αναζήτηση στην πύλη.
 • Με ποιους κανόνες πραγματοποιείται η κεντρική αναζήτηση στην πύλη ermis;
  • Η αναζήτηση που πραγματοποιείται στην πύλη ermis ικανοποιεί όλους τους όρους (λέξεις) που έχει εισαγάγει ο χρήστης. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για δίπλωμα οδήγησης θα φέρει αποτελέσματα-σελίδες οι οποίες θα περιέχουν και τους δύο όρους και όχι μόνο τον ένα εκ των δύο.
  • Επιτρέπεται η αναζήτηση με το ειδικό σύμβολο του αστερίσκου (*), ευρύτερα γνωστό και ως wildcard. Η αναζήτηση με αστερίσκο αυξάνει τα αποτελέσματα, και φέρνει όλες τις λέξεις που αρχίζουν με τα γράμματα που πληκτρολόγησε ο χρήστης. Για παράδειγμα, ο χρήστης αντί του όρου δίπλωμα μπορεί να πληκτρολογήσει δίπλωμα*. Στην πρώτη περίπτωση θα επιστραφούν όλες οι σελίδες που περιέχουν τον όρο δίπλωμα ακριβώς έτσι. Στη δεύτερη περίπτωση όμως θα επιστραφούν σελίδες που περιέχουν για παράδειγμα και τους εξής επιπλέον όρους: διπλωματική, διπλώματα, διπλώματος, κτλ.
  • Οι τόνοι δε λαμβάνονται υπόψη στην αναζήτηση.
  • Δεν επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες στην αναζήτηση, όπως / \ % κ.α.
  Με ποιoν τρόπο επιστρέφονται τα αποτελέσματα στην πύλη ermis;
  • Τα αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα από τη σειρά που ο χρήστης θα πληκτρολογήσει τους όρους. Οι αναζητήσεις για δίπλωμα οδήγησης και οδήγησης δίπλωμα θα επιστρέψουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.
  • Η μηχανή αναζήτησης βρίσκει τα αποτελέσματα που είναι πιο σχετικά με βάση της λέξεις κλειδιά που πληκτρολόγησε ο χρήστης και σε κάθε αποτέλεσμα δίνεται ένα σκορ. Τα αποτελέσματα με το πιο υψηλό σκορ επιστρέφονται πρώτα στον χρήστη.
  Δεν μπορώ να βρω αυτό που ψάχνω. Τι να κάνω;
  • Σε κάποιες περιπτώσεις η μηχανή αναζήτησης της πύλης ermis μπορεί να μην επιστρέψει αποτελέσματα για την αναζήτηση του χρήστη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί η πύλη δεν καλύπτει ακόμα το συγκεκριμένο θέμα που αναζητά ο χρήστης.
  • Προσπαθήστε εκ νέου την αναζήτηση χρησιμοποιώντας σχετικούς/ εναλλακτικούς όρους με αυτόν που χρησιμοποιήσατε αρχικά.
  • Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της πύλης μέσω της φόρμας επικοινωνίας όπου μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που σας ενδιαφέρει.
 • κλείσιμο ^

Γρήγορες συμβουλές χρήσης για την πύλη ermis

 • Μεγιστοποιήστε τα οφέλη σας από την χρήση της πύλης ermis ακολουθώντας τις σύντομες συμβουλές που ακολουθούν.

Βοήθεια στα ψηφιακά πιστοποιητικά

 • Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση η Εθνική Πύλη ermis χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής αυθεντικοποίησης, υπογραφής και κρυπτογράφησης δεδομένων, που παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια στη διεκπεραίωση των συναλλαγών του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Επικοινωνία με την πύλη ermis

 • Στείλτε τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τις προτάσεις σας για την βελτίωση της πύλης ermis, αλλά και οποιοδήποτε σχετικό αίτημα έχετε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της πύλης. Η ομάδα υποστήριξης της πύλης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να απαντήσει σε κάθε σας αίτημα.

Popular questions

Current announcements

View Article List