Βοήθεια

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που θα σας διευκολύνουν στην χρήση της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ermis.

Τεχνικές προδιαγραφές για την πύλη ermis

 • H πύλη ermis έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τον μεγαλύτερο δυνατό συνδυασμό προγραμμάτων πλοήγησης ιστού και λειτουργικών συστημάτων. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε οδηγίες και ρυθμίσεις για την σωστή λειτουργία της πύλης σε κάθε περίπτωση.

Συμβουλές αναζήτησης

 • Η κεντρική «Αναζήτηση» της πύλης ermis έχει σχεδιασθεί για να βοηθά τον χρήστη στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά για πληροφορίες / υπηρεσίες που υπάρχουν στο www.ermis.gov.gr. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε σύντομες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική αναζήτηση στην πύλη.

Γρήγορες συμβουλές χρήσης για την πύλη ermis

 • Μεγιστοποιήστε τα οφέλη σας από την χρήση της πύλης ermis ακολουθώντας τις σύντομες συμβουλές που ακολουθούν.

Βοήθεια στα ψηφιακά πιστοποιητικά

 • Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση η Εθνική Πύλη ermis χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής αυθεντικοποίησης, υπογραφής και κρυπτογράφησης δεδομένων, που παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια στη διεκπεραίωση των συναλλαγών του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

 • Πως μπορώ να αιτηθώ ψηφιακά πιστοποιητικά από την πύλη ermis;

  Εγγραφείτε και συνδεθείτε στην πύλη ermis. Από τον «Πίνακα Ελέγχου» επιλέξτε την «Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών» και αιτηθείτε ψηφιακά πιστοποιητικά χαλαρής ή σκληρής αποθήκευσης.

  Aκολουθήστε τις οδηγίες που σας παρουσιάζονται στην σελίδα για να δείτε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε σε κάθε περίπτωση. Στην σελίδα «Εργαλεία» της πύλης ermis, στην ενότητα που αφορά τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορείτε να βρείτε έγγραφα με αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

  Τι είδους βοήθεια μπορώ να βρω στα έγγραφα οδηγιών που αναφέρονται παραπάνω;
  • Προετοιμασία των browsers για την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών
  • Οδηγίες εγκατάστασης του πιστοποιητικού της πρωτεύουσας αρχής πιστοποίησης
  • Οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής και σκληρής αποθήκευσης
  • Οδηγίες έκδοσης και εγκατάστασης των ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής και σκληρής αποθήκευσης
  • Οδηγίες λήψης αντιγράφου ασφαλείας των ψηφιακών πιστοποιητικών
  • Οδηγίες μεταφοράς ψηφιακών πιστοποιητικών σε νέο browser
  • Οδηγίες διαγραφής ψηφιακών πιστοποιητικών
  • Οδηγίες εγκατάστασης των οδηγών συσκευής αποθήκευσης
  • Οδηγίες εγκατάστασης του διαχειριστικού εργαλείου της συσκευής αποθήκευσης
  Τι είναι η πρωτεύουσα αρχή πιστοποίησης και γιατί πρέπει να την κατεβάσω;

  Η Αρχή Πιστοποίησης είναι η κοινώς έμπιστη αρχή που εκδίδει τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδονται για τους πολίτες - χρήστες του ermis είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα με το ιδιωτικό κλειδί της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης της πύλης ermis. Για να εμπιστευτούμε το ψηφιακό πιστοποιητικό ενός πολίτη θα πρέπει πρώτα να εμπιστευτούμε την Αρχή που το εκδίδει.

  Για να κάνει λοιπόν αυτό τον έλεγχο ο υπολογιστής μας θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει σ’ αυτόν την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης. Ο ίδιος έλεγχος γίνεται από τον υπολογιστή μας και για τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδίδουμε για τον εαυτό μας. Επομένως η εγκατάσταση της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης της πύλης ermis είναι απαραίτητη.

  Δεν καταλαβαίνω κάποιους όρους που εμφανίζονται στην πύλη σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Τι μπορώ να κάνω;

  Χρησιμοποιήστε το Ευρετήριο όρων στο κεντρικό μενού της πύλης ermis. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της πύλης μέσω της φόρμας επικοινωνίας όπου μπορείτε να ζητήσετε να προστεθεί ένας νέος όρος στο ευρετήριο όρων. Τέλος το forum της πύλης είναι ένας έξυπνος τρόπος ανταλλαγής απόψεων που θα σας δώσει απαντήσεις σε πολλές από τις απαντήσεις σας.

  Είναι υποχρεωτική η διαδικασία εξαγωγής / εισαγωγής των ψηφιακών πιστοποιητικών;

  Όχι. Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια των πιστοποιητικών σας όμως, συνίσταται να εξάγετε ένα αντίγραφό τους και να το κρατήσετε σε ασφαλές σημείο. Αντίστοιχα, η διαδικασία εισαγωγής εκτελείται μόνο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πιστοποιητικά σας και από διαφορετικό browser ή από διαφορετικό υπολογιστή.

  Μπορώ να στείλω σε κάποιον φίλο / συνεργάτη τα ψηφιακά πιστοποιητικά μου μέσω της διαδικασία εξαγωγής (export);

  Όχι. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που αποθηκεύονται στον browser περιέχουν τα «ιδιωτικά κλειδιά», είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποστέλλονται σε τρίτα πρόσωπα.

  Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχω παραλάβει από τον Ερμή, είναι αποθηκευμένα σε συσκευή usb. Μπορώ να εκτελέσω την διαδικασία εξαγωγής / εισαγωγής σε κάποιον browser;

  Όχι. Τα πιστοποιητικά αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν έχετε την συσκευή usb συνδεδεμένη στον υπολογιστή από τον οποίο θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε.

  Από λάθος, διέγραψα τα ψηφιακά πιστοποιητικά από τον browser. Υπάρχει τρόπος να τα ανακτήσω;

  Η ανάκτηση των πιστοποιητικών είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που έχετε κρατήσει αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο και θα χρησιμοποιήσετε για να τα εισάγετε εκ νέου στον browser σας. Εάν δεν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας, θα πρέπει να ακυρώσετε τα πιστοποιητικά μέσω του Ερμή και να προβείτε σε νέα έκδοση.

  Πραγματοποίησα την διαδικασία ακύρωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών μου μέσω του Ερμή. Απαιτείται να κάνω τυχόν επιπλέον ενέργειες;

  Τα ακυρωμένα πλέον ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να διαγραφούν από όλους τους browsers που τα έχετε εγκαταστήσει, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα εγχειρίδια χρήσης. Η διαγραφή των πιστοποιητικών από τον browser δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ενδείκνυται σε περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε νέα ψηφιακά πιστοποιητικά στο μέλλον.

 • κλείσιμο ^

Επικοινωνία με την πύλη ermis

 • Στείλτε τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τις προτάσεις σας για την βελτίωση της πύλης ermis, αλλά και οποιοδήποτε σχετικό αίτημα έχετε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της πύλης. Η ομάδα υποστήριξης της πύλης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να απαντήσει σε κάθε σας αίτημα.

Popular questions

Current announcements

View Article List