Όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Περιορισμοί χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών (το οποίο στο παρόν κείμενο θα καλείται ΥΠΕΣ). Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν,διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.

Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Το ΥΠΕΣ δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Το ΥΠΕΣ απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Τέλος ο παρών δικτυακός τόπος καλωσορίζει και ενθαρρύνει άλλους δικτυακούς τόπους να έχουν παραπομπές της πύλης ermis στις σελίδες τους. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα γραφικά εικονίδια :

  1. Εικονίδιο με διαστάσεις 300 χ 100 pixels.
    Banner 300x100
  2. Εικονίδιο με διαστάσεις 468 χ 60 pixels.
    Banner 486x100
Popular questions

Current announcements

View Article List