# Ελληνικό EUGO

Το Ελληνικό ΕUGO έχει υλοποιηθεί για τη κάλυψη των αναγκών της οδηγίας των υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ελληνικό EUGO παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Όλη η πληροφορία έχει οργανωθεί με βάση τις Επαγγελματικές Δραστηριότητες. Επιπρόσθετα η πληροφορία έχει οργανωθεί με βάση τις επιλογές κάθε επαγγελματία είτε για Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών είτε για Εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η υποστήριξη του Ελληνικού EUGO γίνεται μέσα από το δίκτυο ΚΕΠ που έχουν οριστεί ως Ενιαίων Κέντρα Εξυπηρέτησης για την Οδηγία των Υπηρεσιών.

 

# Επικοινωνία

E-Mail: ermis_support@syzefxis.gov.gr

# Xρήσιμοι σύνδεσμοί