Ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3888

Χρόνος Διεκπεραίωσης: : Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου λογίζεται ότι έχει γίνει δεκτή.

Κόστος: -

Nομικό Πλαίσιο: άρθρο 10 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α') οπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α') και τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α'), το ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α') και το ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100Α') * ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου ανεξαρτήτως αντικειμένου (ΟΧΙ αποκλειστικά σούπερ μάρκετ)

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής
  • Σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου
  • Τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποχετευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος

Προϋποθέσεις

Για να ιδρύσει κάποιος κατάστημα λιανικού εμπορίου, πρέπει να πάρει άδεια από την αρμόδια ΝΑ όπου θα ιδρυθεί το κατάστημα στις παρακάτω περιπτώσεις ΚΑΙ ΜΟΝΟ, όταν η συνολική επιφάνεια του καταστήματος είναι:α) πάνω από 1500τμ στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα και στο νομό Χαλκιδικής β) πάνω από 1500τμ στο νησί Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού γ) πάνω από 500 τμ στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα δ) πάνω από 200 τμ στα υπόλοιπα νησιά της χώρας ε) πάνω από 2500τμ σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το κέντρο των δήμων στ) πάνω από 1500τμ σε δήμους με πληθυσμό από δεκαπέντε χιλιάδες μέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το κέντρο του εκάστοτε δήμου Δεν απαιτείται άδεια για την ίδρυση καταστημάτων οποιασδήποτε επιφανείας στην περιφέρεια της ΝΑ Αθηνών - Πειραιώς με εξαίρεση τα νησιά της, στην περιφέρεια των ΝΑ Ανατολικής Αττικής & Δυτικής Αττικής και στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.

Διαδικασία

Βήμα 1: Κατάθεση αίτησης με δικαιολογητικά στη Δ/νση ή Τμήμα Εμπορίου της οικείας ΝΑ

Βήμα 2: Γνωμοδότηση (όχι δεσμευτική) της αντίστοιχης Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου

Βήμα 3: Απόφαση νομαρχιακού συμβουλίου για τη χορήγηση ή μη της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

1) Συναρμόδιες Αρχές
Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
2) Σχετικοί Σύνδεσμοι
www.gge.gr, www.et.gr, www.esee.gr, www.selpe.gr
3) Στοιχεία Επικοινωνίας
Γενική Γραμματεία ΕμπορίουΓεν. Διεύθυνση Εσωτερικού ΕμπορίουΔ/νση Εμπορικών ΟργανώσεωνΤμήμα Β'τηλ. 2103893214fax 2103843236e-mail emporgan-b@gge.gr

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

 

Πρακτική Βοήθεια

* Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα Τηλ.: 210-3259200, 210-3259200, 2103259200, Fax: 210-3259209E-mail: info@esee.gr, administrator@esee.gr *Σύνδεσμος Επιχειρησεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) Ανδριανού 7, 15451 Νέο Ψυχικό, Τηλ : 210/6727385 Fax : 210/6727386E-mail: selpe@selpe.gr
Επιστροφή