Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια Β/βαθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Κωδικός Υπηρεσίας: 3935

Χρόνος Διεκπεραίωσης: ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Κόστος: Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: ΑΝ 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α’) ΑΝ 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α’) ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) ΠΔ 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) ΠΔ 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005 (ΦΕΚ 566 Β΄)

Περιγραφή

Προγύμναση Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης ή Ξένων Γλωσσών

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι "α) Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ β) Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος "
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  Θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή.
 • Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
  Ισχύει 6 μήνες από την έκδοσή του.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις

 

ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΈΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

 

Διαδικασία

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ή ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικοί Σύνδεσμοι: www.minedu.gov.gr , www.ypepth.gr

 

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΔΒΜΘ

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Πρακτική Βοήθεια

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.6 - Educational support activities, P.85.3.1 - General secondary education, P.85.3.2 - Technical and vocational secondary education, P.85.5.9 - Other education n.e.c.
Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Θέματα: Education (general), Establishment and operation of a company