Διασυνοριακά - Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστηρία Β/βαθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Κωδικός Υπηρεσίας: 3936

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σύμφωνα με τις νόμιμες προθεσμίες.

Κόστος: Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: ΑΝ 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α’) ΑΝ 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α’) ΠΔ 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) ΠΔ 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) ΠΔ 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005 (ΦΕΚ 566 Β΄)

Περιγραφή

ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Solemn Declaration L. 1599/1986
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι "α) Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ β) Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος"
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  Θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή.
 • Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)
 • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις

 

ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΈΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

 

Διαδικασία

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ή ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχετικοί Σύνδεσμοι: www.minedu.gov.grwww.ypepth.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΔΒΜΘ

www.ypepth.gr

 

 

Σχετικά Links: www.minedu.gov.gr

www.ypepth.gr

Πρακτική Βοήθεια

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.6 - Educational support activities, P.85.5.9 - Other education n.e.c.
Σημαντικά Θέματα: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Θέματα: Education (general), Establishment and operation of a company