Χορήγηση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3889

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. μετά από την 31η Ιανουαρίου. Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται η ανάρτηση πίνακα κληρωθέντων έξω από το νομαρχιακό κατάστημα, η ανάρτηση της σχετικής απόφασης του νομαρχιακού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κτλ) συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Nομικό Πλαίσιο: ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α') οπως τροποποιήθηκε από το ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'), το ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α') και το ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α') * ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307Α') * ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, όπου ο πωλητής δεν έχει συγκεκριμένη θέση άσκησης δραστηριότητας αλλά κινείται συνεχώς με εξαίρεση τη διάρκεια της συναλλαγής

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων.
    • άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, • πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, • τρίτεκνοι, • ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, • άτομα με αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, • γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, • ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ & τον Πόντο, • Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας)

Προϋποθέσεις

Ο πάροχος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.Ο πάροχος είναι άνεργος.Ο πάροχος δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράςΟ πάροχος δε συνδέεται ο ίδιος ούτε η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα τους, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος για την άσκηση της δραστηριότητας του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου καταθέτει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ στην οποία κατοικεί ή διαμένει μόνιμα για τα τελευταία δύο χρόνια.

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Έγκριση της άδειας

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης βάσει της οποίας κατανέμονται οι άδειες υπαιθρίου εμπορίου στους ενδιαφερόμενους συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Νομοθετούσα Αρχή: 
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Συναρμόδιες Αρχές: 
Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικά Links
www.gge.gr, www.et.gr, www.sindikatomikropoliton.com, www.esee.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου
Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
Τμήμα Β'
τηλ. 2103893214
fax 2103843236
e-mail emporgan-b@gge.gr

Πρακτική Βοήθεια

Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαίθριων Πολιτών Ελλάδος Ν. Πλαστήρα 44, Αγ. Ανάργυροι Αττικής, 13561, τηλ. 2108547918 2108547918 2108547918  fax 2108547920, www.sindikatomikropoliton.com

Πανελλαδική Επαγγελματική Ενωση Πλανόδιων & Υπαίθριων Μικροπωλητών & Λιανεμπόρων, Αττάλειας 29, 12241, Αιγάλεω, τηλ. 2105444144, fax 2105911115, email mikropolites1@hotmail.com

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλ/των Υπαιθρίων Αγορών Κρατών Μελών ΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 18, τηλ./fax 2105245094

Σωματείο μικροπωλητών Αττικής, Ρυσίου 64 και Θηβών, 18450, Νίκαια, τηλ. 2104909063

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.2 - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear, G- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets, G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ