Αuthorization Procedure for the practice of hand-foot care technician

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4505.1

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Up to 50 days

Κόστος: 44,22 Euro

Nομικό Πλαίσιο: DIADP/F.A.2.1./12078/16-6-2011 Off. Gaz.1467/v.2/17-6-2011, Presidential Decree 133/2005 Of. Gaz. 193/v.2/2-8-2005, Health Regulation No Υ1γ/Γ.Π./35797 Off. Gaz.1199/11-4-2012/v.2, Clarifying Circular ΑΔΑ Β4Λ0Θ-Ο5Υ

Περιγραφή

Αuthorization Procedure for the practice of hand-foot care technician

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Administrative Fee
 • Application Form
  The application form is inclunded in the DIADP/F.A.2.1./12078/Off. Gazette 1467/v.2/17-6-2011
 • Certificate - Diploma
 • Health Certificate
  Health Certificate issued by a physician of the Public or Private sector after having the tests mentioned in the new Health Regulation No Υ1γ/Γ.Π./35797, Off.Gaz. 1199/ 11-4-2012, V.Β' and the clarifying circular AΔA Β4Λ0Θ-Ο5Υ.
 • Solemn Declaration of Law 1599/1986 concerning the criminal record
  ** Failing a copy from the criminal is then required the submission of an equivalent document issued from a relevant court or administrative authority of the country of origin or provenance, which will satisfy the requirements. If the country of origin or provenance does not provide such document, in that case this may be replaced by a declaration on oath, or in countries where there is no provision for declaration on oath, by a solemn declaration - made by the person concerned before a competent judicial or administrative authority or, where appropriate, a notary in the country of origin or the country whence that person comes; that certify the declaration on oath, or the formal declaration. Documents issued according to the above-mentioned procedure must not be submitted more than three months after their date of issue.
 • Stamp Duty
  Stamp Duty of € 29.35 (article 18, par. g, Law 2459, Official Gazette 17 A΄/97)

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Additional Papers
  Third-country nationals are required to provide a work and residence permit whereas persons of Greek origin, the special identity card for persons of Greek origin valid for three years.

Προϋποθέσεις

Diploma - working experience

Διαδικασία

Step 1. Submission of the supportive documents to citizen service centres (kep) - points of single contact (eke)

Step 2:: Forwarding of the suppottive documents from kep-eke to the chosen Municipality of the person concernen

Step 3.The final administrative act will be granted to the applicant from the Municipality

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

The announcement to practice any profession is independent of the license of the foundation and functioning of the installation that hosts the professional.   

For more information, you may refer to the competent services of the Municipalities

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.