#ΙΒ.68.20- Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

# Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

# Διαδικασίες αδειοδότησης

# Σχετικές πληροφορίες