Ερμής - Έλεγχος εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων

Έλεγχος εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων

Παρακαλώ εισάγετε το αρχείο που θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχει παραχθεί από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis ή από κάποιο συνεργαζομενο φορέα και ότι είναι έγκυρο.
Αρχείο: