Ερμής - Έλεγχος εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων

Έλεγχος εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου που θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχει παραχθεί από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis ή από κάποιο συνεργαζομενο φορέα και ότι είναι έγκυρο.
Κωδικός επαλήθευσης:   
Ημερομηνία έκδοσης: